Kategoriarkiv: Skolarbete

Friidrott

Klasskamp i friidrott!

Välkomna till Enavallen och avgörandet i vilken klass som är bäst på friidrott i Enköping

Vi kommer att mäta våra krafter i Längdhopp-Höjdhopp-60m-Kulstötning och stafett. Det går att få 1-4 poäng/elev i varje gren så det är viktigt att alla deltar.

Tisdag 29/5 årskurs 5/6

Torsdag 31/5 årskurs 4

Kostservice tillsammans med gymnasiesärskolan står för maten

Tävlingsstationerna bemannas av elever från Bergvretenskolans år 9 och klasslärare följer sin klass för att föra protokoll.

Totalt kommer 51 klasser och ca 1050 elever att delta.

Tävlingarna håller på från ca 09:00 till ca 13:30 och det kommer att gå bussar till och från de skolor som ligger långt bort.

Kom ihåg: Kläder efter väder, och om man vill en frukt eller något annat att fylla magen med mellan grenarna.

Naturligtvis är föräldrar, far-,morföräldrar och ännu äldre föräldrar välkomna att vara publik. Är man syskon, bekant, intresserad av friidrott, eller har någon annan bra anledning att komma så måste man också komma och ge sitt stöd!

Väl mött, må bästa klasser ta hem de fina (och stora) vandringspriserna!

Tävlingsdirektör

Mattias Hertz

Hummelstaskolan


Prenumerera på nya blogginlägg

Idrott utomhus

 

 

Idrott och hälsa                                        

Hej!
Enligt läroplan ska ämnet idrott och hälsa innehålla:

Friluftsliv och utevistelse

  • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Åk 4-6 kommer from v.18 att ha idrott utomhus. Kläder efter väder gäller. Det är även viktigt att eleverna har gymnastikskor på sig för att undvika skador. Vi duschar som vanligt efter lektionen. Åk 4-6 kommer bland annat (se ovan) börja träna på olika friidrottsgrenar, och 4-6 avslutar detta med en friidrottskamp på Enavallen tisdag den 29 maj, separat inbjudan kommer senare.

Det här är sista veckan för åk 4-6 att ha sina idrottslektioner i Nordiahallen på torsdagar, när uteperioden börjar så byter eleverna om i omklädningsrummen på skolan.

Med vänlig hälsning,

Susanne Abu Moujeh
Legitimerad lärare i idrott och hälsa
Grillbyskolan
susanne.abumoujeh@enkoping.se

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg