Kategoriarkiv: Annat

Till föräldrar i åk 6

KLASSMÖTE

Klassmöte för blivande åk 7 på S:t Iliansskolan tisdag den 29 maj 2018 klockan 18.00-19.00.

Du och dina föräldrar är välkomna på klassmöte där ni får träffa den nya klassen och blivande mentorer.

 Vi börjar i matsalen med kort presentation av arbetslaget och upprop. Sedan följer respektive klass med sina mentorer till hemklassrummet där mentorerna berättar om det kommande läsåret.

Välkomna!

Elaine Westerberg och Arbetslag I

Elaine Westerberg, rektor

0171-627 100

elaine.westerberg@enkoping.se

 


Prenumerera på nya blogginlägg

 

 

 

Besök av polisen

Idag har vi haft besök av polisen Markus (som för övrigt är en gammal elev från Grillbyskolan) som berättade om sitt yrke. Det är ett moment i vår studie- och yrkesvägledning för våra äldre barn på skolan, att informera om olika yrken och utbildningar.

Markus berättade om varför han valde att utbilda sig till polis, hur antagningen till Polishögskolan gick till, vad han fick för utbildning och vilka områden en polis kan jobba inom. Framförallt berättade han om hur en vanlig arbetsdag kunde se ut.

Markus visade även sin utrustning  och berättade hur den användes. Efter det fick eleverna möjlighet ställa frågor och de hade massor som de undrade över.

Allra sist fick alla som ville chansen att besöka polisbilen där Markus visade hur bilens utrustning fungerade.

Vi tackade Markus med en varm applåd och en blomma.

Eleverna var en fantastisk publik, engagerad och fokuserad. Vi fick ett mail påp eftermiddagen, där Markus tackade för att han fått träffa oss alla och berätta om sitt yrke och han tyckte att det var mycket härliga barn och förhoppningsvis hans framtida kollegor:)

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Noveller

Hej!

Enköpings-Postens novelltävling pågår för fullt. Det är 15:e året som alla grundskoleelever i Enköping och Håbo bjuds in till att skriva noveller. Sista inlämningsdag är 26 april. I år är det jag och Åsa Thollander som sitter i juryn. Mer information finns i länken.

http://www.eposten.se/nyheter/enkoping/nu-startar-eps-novelltavling-unt4927088.aspx

Med vänlig hälsning

Mattias Käck

Enköpings bibliotek


Prenumerera på nya blogginlägg

Föräldraråd

Välkomna på föräldraråd!

Torsdag 26/4 kl. 19.15-20.45

Kvällens program

• Resultat elevenkät

• Infomentor – vår digitala plattform för elevernas kunskapsutveckling samt frånvaroanmälan för elever

• GSE – Google classroom, digitala klassrum för lärare och elev i undervisningen

• Resultatuppföljning – hur gör vi på Grillbyskolan för att följa upp elevernas resultat?

• Dialog rektor, förstelärare och vårdnadshavare om frågor som kommer upp under kvällen.

Ta chansen att få insyn och möjlighet att påverka.

Vi träffas i skolans personalrum.

Med vänliga hälsningar

Frida Johansson

Rektor Grillbyskolan och Lillkyrkaskolan

frida.johansson@enkoping.se

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Information – infomentor

Information till vårdnadshavare kring frånvaroanmälan i Infomentor

I Enköpings kommun använder vi plattformen Infomentor till att dokumentera elevers utveckling mot kunskapskraven, till att skriva omdömesblanketter samt för att dokumentera frånvaro.

Alla vårdnadshavare har tidigare fått hem inloggningsuppgifter till Infomentor, med användarnamn och lösenord. Du kan själv ändra både lösenord och användarnamn när du loggar in.

Grillbyskolan vill att alla vårdnadshavare börjar använda Infomentor för att göra frånvaroanmälan på sina barn. Även om barnet går på morgonfritids räcker det med att anmäla frånvaro via Infomentor.

Frånvaro som gäller del av dag informerar ni klassansvarig, med fördel via mejl.

Vår rutin på skolan är att ringa vårdnadshavare om någon elev som inte är frånvaroanmäld inte dyker upp i klassen 8.10. För att lärare inte ska behöva använda sin elevtid till detta är det viktigt att ni anmäler frånvaro i Infomentor senast klockan 08.00 på morgonen.

Om ni behöver nya inloggningsuppgifter kontaktar ni antingen Anna Johannesen eller Ann-Mari Eriksson.

anna.johannesen@enkoping.se

ann-mari.eriksson@enkoping.se

På föräldrarådet den 26/4 kommer de som önskar att erbjudas hjälp med att logga in på infomentor/få nya uppgifter.

På Infomentors hemsida hittar ni mer information och svar på vanliga frågor.

http://www.infomentor.se/produkter/larplattform/infomentor-hub

Om ni som vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att använda vårt digitala frånvarosystem vill vi att ni meddelar och motiverar detta till klassansvarig så snart som möjligt.

Tack för att ni bidrar med det ni kan och ger oss på skolan förutsättning att använda tiden på bästa sätt för högre måluppfyllelse i verksamhet.

Med vänliga hälsningar

Frida Johansson

Rektor Grillbyskolan och Lillkyrkaskolan

frida.johansson@enkoping.se

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Information, språkval år 6

Moderna språk

I årskurs 6 får eleven välja ett modernt språk. Språken som finns att välja mellan är franska, tyska, spanska och engelska/svenska. Eleven väljer vilket språk den vill studera, men valet kan påverka framtida studier.

Redan i årskurs 5 är det viktigt att tänka igenom ditt val av modernt språk tillsammans med din förälder. Ditt val kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola. Du kan läsa mer om språken på baksidan.

Tänk på att engelska/svenska inte räknas som ett modernt språk och därför inte är betygsgivande. Det är ett ämne som i första hand erbjuds till elev som behöver förstärkning i dessa ämnen.

Högre meritvärde med språkbetyg

När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror, ett meritvärde som är summan av ditt betyg. Betygsvärdet för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Betygsvärdet får alltså läggas till utöver de övriga sexton ämnesbetygen. Det kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå.

Meritpoäng

Du kan endast få meritpoäng i moderna språk på gymnasiet om du har läst språket i grundskolan. Meritpoäng från gymnasieskolan är viktiga om du vill studera vidare på universitet eller högskola, särskilt om du vill gå en utbildning som många söker till.

Mer information

Vill du veta mer om språkvalets betydelse för framtida studier är du välkommen att kontakta studievägledare Jan Part på telefonnummer 0171-62 71 03 eller e-postadress jan.part@enkoping.se.

Kort om språken

Engelska/svenska

Engelska/svenska erbjuds i första hand till elev som behöver förstärkning i ämnet. Engelska/ svenska är inte betygsgivande som de övriga tre språken. Det kan få betydelse när det är dags att ansöka till gymnasiet.

Franska

De flesta som bor i Frankrike men också många som bor i Schweiz, Luxemburg, Belgien och den kanadensiska delstaten Québec har franska som modersmål. I ett flertal länder där invånarna talar olika språk använder man franska som ett gemensamt språk, till exempel i

Kamerun, Tunisien och Senegal. Sammanlagt har minst 220 miljoner människor franska som modersmål eller andraspråk.

Spanska

Spanska talas, förutom i Spanien, i stora delar av Syd-, Mellan- och Nordamerika. Exempel på spansktalande länder är Mexiko, Argentina, Chile och Kuba. I USA är cirka 15 procent av befolkningen spansktalande. Sammanlagt finns långt över 400 miljoner människor som har spanska som modersmål eller andraspråk.

Tyska

Tyska är modersmål för cirka 100 miljoner människor. De bor framför allt i Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien och Norditalien. Många som bor i andra europeiska länder kan också tala tyska. Tyskland ligger nära Sverige och våra länder har många kontakter.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Informationsbrev St:ilian

Elaine Westerberg, rektor

Box 194, 745 23 ENKÖPING

0171-627 100

elaine.westerberg@enkoping.se

Information om S:t Iliansskolan inför åk 6 och 7.

Datum: Tisdag den 13 mars 2018

Tid: 18.00-20.00

Plats: S:t Iliansskolans matsal

Vi hälsar alla blivande sexor, sjuor och deras föräldrar välkomna till en informationsträff om S:t Iliansskolan.

Tisdag den 13 mars klockan 18.00-20.00 är ni välkomna för att se mer av S:t Iliansskolan. Det blir en rundvandring med praktiska inslag, information om hur vi jobbar, våra profiler och om språkundervisningen. Ni får träffa lärare och övrig personal som arbetar på skolan. Vi har en rast i centralrummet där fika finns att köpa.

18.00-c:a 18.30

Information i matsalen om skolan, språkundervisning, profiler och övergången till skolår sju.

18.30-20.00

Direkt efter blir det rundvandring på S:t Iliansskolan med minilektioner där vi bland annat visar lite om NO-undervisningen, praktisk-estetiska ämnen mm. Åk 9 säljer fika under pausen.

Välkomna!
Elaine Westerberg, rektor

Prenumerera på nya blogginlägg

Informationen om löss

Delta i avlusningsdagarna helgen den 2-4/2 för att förhindra lössepidemier på skolan! Det du gör är att du under kampanjhelgen luskammar ditt barn. Desto fler som kammar desto större chans är det att vi slipper problem med huvudlöss under terminen!

Information och råd

För att verkligen lyckas att bli av med huvudlössen och fortsätta att vara lusfri är det viktigt att luskamma. Genom att kamma med luskam upptäcker du tidigt om du har några gnetter eller löss. När du vill bli av med lössen kan du enbart använda en luskam eller kamma i kombination med lusmedel. För att vara säker på att du verkligen blivit av med alla huvudlöss och fortsätter att vara lusfri bör du kamma håret regelbundet i förebyggande syfte.

Läkemedelsverket, Apoteket, Smittskyddsinstitutet och Barn- och Skolhälsovården framhåller alla vikten av att kamma för att bli av med huvudlöss.

Att kamning kan vara 4 gånger effektivare än användning av receptfria lusmedel visar en nyligen publicerad studie. I flera länder har man konstaterat resistens hos löss mot de tidigare rekommenderade läkemedelspreparat mot huvudlöss. Skadedjurlaboratoriet som utrett problemet anser i dagsläget att kamning bör förespråkas som den viktigaste metoden för behandling av huvudlöss. De menar att kamning är säker, billig och ofarlig. Det som krävs är att man är noggrann och väljer en luskam som är tät och inte har kamtänder som böjer sig när man kammar.

I Sverige har man också fastställt att det finns resistens mot tidigare rekommenderade läkemedel mot huvudlöss. Läkemedelsverket rekommenderar att samtliga i familjen eller barngruppen kammas noggrant med luskam. Alla som har angripits bör behandlas samtidigt för att man ska undvika återsmitta. Läs mer om

Tips om hur du luskammar

Börja med att köpa en luskam som är väldigt tät. Det måste vara kort avstånd mellan kamtänderna för att det ska bli ett ”visst motstånd” när du drar kammen genom håret. På så sätt är det fler löss som följer med vid kamning och chansen ökar att också äggen följer med.

Det är inte alltid det är populärt att kamma barnen. Du kan pröva att kamma i badrummet, eftersom det kan vara bra att ha tillgång till rinnande vatten och balsam, eller i vardagsrummet framför ett bra tv-program. Det är viktigt att sitta bekvämt så att man kan göra en utförlig kamning.

Innan du börjar använda din luskam tar du en vanlig kam eller borste för att få bort alla tovor ur håret. Fukta sen håret lätt och börja kamma med luskammen. Eventuellt kan du ha i lite spraybalsam för att luskammen ska glida lättare genom håret. För att se de löss och ägg som faller ner bättre, kan du kamma över ett vitt papper eller en spegel. Du kan också använda ett förstoringsglas.

1.
Börja med att kamma håret på hjässan. Gör en lodrät bena och dela in håret i sektioner.
2.Kamma igenom sektionerna en efter en och kontrollera vad kammen för med sig. Du kan ”knacka” av löss och ägg mot en spegel eller skölja av kammen under rinnande vatten för att få bort lössen innan du fortsätter med nästa sektion. Håll de ren kammade sektionerna åtskilda från sektioner som inte blivit kammade ännu.
3.Var extra uppmärksam när du kammar vid hårfästet eller i nacken eftersom lössen trivs särskilt bra där det är extra varmt och fuktigt och gärna lägger sina ägg där.

När du har kammat igenom hela håret är det viktigt att du rengör luskammen och andra kammar eller borstar du använt innan du börjar kamma en ny person. Har du en luskam helt i metall kan du sterilisera den genom att lägga den i kokande vatten i några minuter.


Prenumerera på nya blogginlägg

Föräldraråd!

Välkomna på föräldraråd på Grillbyskolan med tema ”Att förändra beteenden”

 Tid:             Torsdag 15/2 kl. 19.15-20.45

Plats:          Skolans personalrum

Inbjudna:    Alla vårdnadshavare på skolan

Tema för kvällen:

  • Att förändra beteenden
  • Tid för frågor och reflektioner om skolans verksamhet

På föräldrarådet kommer vi att ha en föreläsning och övning kring att förändra beteenden tillsammans med vår skolpsykolog Hanna och vår skolkurator Mathilda.

Inga beteende sker i vakuum! Omgivningens reaktioner på vad vi gör, påverkar vad vi gör framöver. Föräldrar kring barn är en viktig del när vi ska förstå varför barn gör som de gör. Att ha en förståelse för hur vi formar våra barn gör att vi kan göra medvetna val i vad vi uppmuntrar och inte.

 Jag hoppas att många tar chansen att komma på en utvecklande kväll tillsammans med mig och delar av vår elevhälsa!

Med vänliga hälsningar

Frida Johansson

Rektor


Prenumerera på nya blogginlägg